COVID-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ

 

ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ,

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, COVID-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ (online exhibition) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (crowdsourcing and social media) ਆਊਟਰੀਚ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 30-40 ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹਵਾਲੇ, ਫੋਟੋਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ COVID-19 ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੁਕੜੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ:

  • ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ (ਭੋਜਨ-ਸਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤੇ) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?
  • ਤੁਸੀਂ/ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਨੂੰ “ਨਵੇਂ ਸਾਧਾਰਨ” (new norms) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਹੈ?
  • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ/ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
  • ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ?
  • ਕੌਵੀਡ -19 (covid-19) ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ?
  • ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਸੀ?
  • ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
  • ਕੁਝ ਨਵ ਪਕਵਾਨਾ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ?
  • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ?
  • ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਏਸ਼ਿਆ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ!

ਪਿਛੋਕੜ: ਰਿਚਮੰਡ ਦੀ “ਰਿਚਮੰਡ ਹੈਸ ਹਾਰਟ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਆਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਬਲਿਕ ਆਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (community public art programme) ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ (funds) ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਆਂਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

City of Richmond Richmond Has Heart website

Richmond News press release